• Herinneringsbomen
  • Herinneringsbomen

Boek je overnachting

Ieper en WOI

Herdenkingsbomen

In voorjaar 2015 werd het project "Herdenkingsbomen Ieperboogfront" gelanceerd. Als landschappelijk merkteken voor de eerste frontlijnen werden 140 hoogstammige bomen aangeplant, steeds voorzien van een metalen boomkorf.

De concrete plantplaatsen werden bepaald na wetenschappelijk onderzoek op basis van luchtfotografie en kaartonderzoek. 

Om de herinneringsbomen te herkennen, werden ze voorzien van een metalen boomkorf. Deze zijn telkens voorzien van een sober kleursignaal, gebaseerd op het kleurgebruik van de geallieerde frontlijnkaarten. Boomkorven op de Britse frontlijn krijgen een blauwe bovenrand, de boomkorven op de Duitse frontlijn een rode bovenrand. Op elke korf vind je een infobord met historische luchtfoto en situering van de concrete frontlijn.

Als boomsoort is er gekozen voor een resistent ras van de olm, ‘Ulmus lutece', en dit omwille van de hoge symboolwaarde. Olmen waren immers de meest algemene boomsoort in het begin van de 20ste eeuw, ook in het Ieperse frontlandschap. De boomrijen langs wegen en percelen speelden zelfs een cruciale rol in de lokale frontvorming.
Door de olmenziekte verdwenen vrijwel alle olmen uit de streek. Door de aanplanting van een nieuw resistent ras van de olm, wordt deze toen zo belangrijke soort een stukje in ere hersteld.

Deze frontbomen zullen, ook na de herdenkingsjaren ‘14/'18, een bijzondere rol blijven spelen bij de verkenning en de ontdekking van ‘De Ieperboog' als uniek frontlandschap.