• Last Post

Boek je overnachting

Natuurrijk Ieper

Verdronken Weide

De Verdronken Weide ligt aan de zuidelijke stadsrand. Dit laaggelegen, open en natte gebied, heeft een hele geschiedenis achter de rug. Eerst was het een ondoordringbaar moerasgebied waar heel wat beekjes in samenvloeiden. Samen vormden die uiteindelijk de Ieperlee. Van 1200 tot 1383 woonden er veel mensen die er tussen de sloten en de beken hun huizen bouwden. Het waren vooral ambachtslui die zich hier vestigden. Zo ontstond de Sint-Michielsparochie.
In 1383 werd deze belangrijke wijk van de stad verlaten en platgebrand net voor het Beleg van Ieper. Achteraf werd ze niet meer terug opgebouwd.

Vauban zette het gebied onder water door sluizen voor de Ieperlee te plaatsen. Legers die Ieper wilden aanvallen, konden de stad nooit vanuit het zuiden naderen.

Vanaf 1992 werd de Verdronken Weide als wachtbekken ingericht. Het overtollige water kon er een tijdje rusten vooraleer het naar de Ijzer en de zee vloeide. Samen met het water uit Dikkebus- en Zillebekevijver is de voorraad nu voldoende groot om er het hele jaar door drinkwater uit te filteren voor de Ieperlingen.

De oevers werden door moerasplanten aangelegd en hiermee ontstond een heel waardevol natuurgebied en vogelparadijs met speciale kijkhutten.

Er zijn prachtige wandelingen vanaf de Vestingen naar de Verdronken Weide en vervolgens door naar Zillebekevijver.